หน้าแรก  |  กล้ากาแฟดอยช้าง  |  เมล็ดพันธุ์กาแฟดอยช้าง  |  แมคคาเดเมียดอยช้าง  |  มะข้ามป้อม  |  หญ้าแฝก  |   มะข้ามเปรี้ยว 
  รถด่วน(หนอนไม้ไผ่)ต้นกล้าชาเขียว | ผลิตภัณฑ์ชาเขียว| น้ำผึ้งป่า| วิธีสั่งซื้อสินค้า | ติดต่อสอบถาม | facebook | คลิปวีดีโอ

เมล็ดพันธุ์กาแฟ อาราบิก้า คาติมอร์

     
       
ระยะเวลาเปอร์เซ็นต์ในการงอก ของเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้า คาติมอร์
อายุการเ็ก็บรักษา(เดือน)
อัตราการงอก(%)
ระยะเวลาในการงอก(เดือน)
2
95
2
4
90
3
5
75
4
6
60
5
9
40
5
 
           
ระยะเวลาการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟ
ระยะการเจริญเติบโต
ระยะเวลา(วัน)
          เมล็ดพันธุ์            0 วัน
          ระยะหัวไม้ขีดไฟ            45-60 วัน
          ระยะใบเลี้ยงหรือระยะปีกผีเสื้อ            60-70 วัน
          ระยะใบจริง            มากว่า 75 วันขึ้นไป
          ต้นกล้าพร้อมที่จะนำไปปลูก            200-365 วัน


วิธีการจัดการในเรือนเพาะชำ


        1.การให้น้ำและการกำจัดวัชพืช ควรทำการรดน้ำต้นกล้ากาแฟในเรือนเพาะชำทุกวัน วันละ 2 ครั้งคือ ในตอตเช้าและ
ตอนเย็น ควรทำการถอนวัชพืชในถุงชำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้วัชพืชที่มีอยู่แย่งอาหารและน้ำจากต้นกาแฟ
        2.การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ศัตรูที่สำคัญของกาแฟในโรงเรือนเพาะชำได้แก่ โรคใบจุดสีน้ำตาล (ใบจุดตากบ) โรคเน่า คอดิน และเพลี้ยต่างๆ ซึ่งวิธีการป้องกันกำจัดทำได้โดยการใช้สารกำจัดเชื้อราในดินเ่ช่นเทอราคลอ ราดกินก่อนการเพาะเมล็ด เพื่อป้องกันโรคที่เกิดที่ราก และการฉีดพ่นสารประกอบทองแดง เช่น คูปราวิท เดือนละครั้งในระยะที่ต้นกาแฟมีใบจริงคู่แรก เพื่อป้องกันโรคใบจุด ใช้สารประกอบทองแดงชนิดผง 85% จำนวน 200 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตร ประมาณดังกว่าวนี้สามารถ ฉีดพ่นต้นกล้าได้จำนวนประมาณ 6,000 ต้น ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูกาแฟเกิดขึ้นในเรือนเพาะชำ ให้ใช้ยาฆ่า แมลงพวกเฟนไนโตรไธออน เช่น ซูมิไธออน จำนวน 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร อาจผสมเข้ากับสารประกอบทองแดงเพื่อ ป้องกันโรคข้างต้นก็ได้ อัตราดังกล่าวจะสามารถควบคุมการเข้าทำลายของแมลงพวกเพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย หรือแมลงจำพวก กัดกินใบ
        3.การบังร่วมเงากับต้นกาแฟในเรือนเพาะชำ ในระยะเริ่มแรกเมื่อนำไปชำลงในถุงพลาสติก เรือนเพาะชำควรมีหลังคา บังแดดให้ต้นกล้าได้รับแสงประมาณ 50% จนกระทั่งก่อนที่จะย้ายต้นกล้าไปปลูกในแปลงประมาณ 1 เดือน จึงค่อยให้ต้นกล้า ได้รับแสงแดดโดยเริ่มเปิดหลังคา ออกทีละน้อย จนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมให้ทำการรื้อถอนหลังคาออกให้หมดเพื่อให้ต้น กล้าได้รับแสงเต็มที่พร้อมที่จะนำไปปลูกในที่แจ้งได้ ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า วิธีการทำให้ต้นกล้าแข็งแรง
        4.การให้ปุ๋ย โดยทั่วไปการให้ปุ๋ยในเรือนเพาะชำกาแฟ ไม่จำเป็นนักถ้ามีการใช้ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์บรรจุถุง ในบางกรณีจะมีอาการขาดธาตุอาหารปรากฏให้เห็นบ้างในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เช่น การขาดธาุตุสังกะสี เหล็ก ไนโตรเจน เป็นต้น ดังนั้นในช่วงดังกล่าวจึงควรทำการฉีดพ่นธาตุอาหารเสริมร่วมกับธาตุในโตรเจนให้แก่ต้นกล้ากาแฟด้วย แต่ต้องใช้ในอัตราที่เหมาะสม ถ้ามีความเข้มข้นมากเกินไปจะทำให้ต้นกล้ากาแฟเกิดอาการใบไหม้ได้

 

                                 
         

- ขายเมล็ดพันธ์กาแฟ อาราบิก้า คาติมอร์
- เมล็ดพันธุ์ใหม่
- จัดส่งทางไปรษณีย์ Ems
- รับประกันการงอก อย่างน้อย 80% ขึ้นไป
- ต้านทานต่อโรค ให้ผลผลิตสูง สองปีให้ผลผลิต
- 1 ถุงมีประมาณ 1,200 กว่าเม็ด
- แถมคู่มือการเพาะเมล็ด และวิธีการปลูกกาแฟ ฟรี!
- มีของพร้อมจัดส่งทันที
- สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 080-6723021

***วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้าคาติมอร์***
   1.ควรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
   2.ควรเก็บไว้ให้พันจากแสงแดดและมีความชื่น
   3.ควรเก็บให้พ้นจากแมลงหรือสัตว์ ที่สามารถเข้าไปทำลายเมล็ดพันธุ์ได้
   4.อายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์กาแฟ เก็บได้นานถึง 6 เดือน

     
                                 
ไร่กาแฟ อาราบิก้า
         
ผลสุกบนต้นกาแฟ      
 
ผลผลิตกาแฟ "เชอรี่"
 
    แปลงเพาะเมล็ดพันธุ์กาแฟ              
       
    ต้นกล้ากาแฟ ระยะหัวไม้ขีดไฟ          
       
  ต้นกล้ากาแฟ ระยะปีกผีเสื้อ                    
       
ต้นกล้ากาแฟ
     
    ต้นกล้ากาแฟ  
     
                             
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
     
 
เมล็ดพันธุ์กาแฟ อาราบิก้า              
   
                 
ชั่งน้ำหนัก 1 กิโลกรัมเต็ม
 
ปิดปากถุง เมล็ดพันธุ์กาแฟ      
 
ถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์กาแฟ    
 
จัดส่งทางไปรษณีย์ Ems, รถทัวร์, บริษัทขนส่ง
       
สงวนลิขสิทธิ์โดย สามัคคีเกษตรอินทรีย์พลัส จำหน่าย-พืช-ผล-สมุนไพร [080-6723021 วายุ] id line: vayu2009