หน้าแรก  |  กล้ากาแฟดอยช้าง  |  เมล็ดพันธุ์กาแฟดอยช้าง  |  แมคคาเดเมียดอยช้าง  |  มะข้ามป้อม  |  หญ้าแฝก  |   มะข้ามเปรี้ยว 
  รถด่วน(หนอนไม้ไผ่)ต้นกล้าชาเขียว | ผลิตภัณฑ์ชาเขียว| น้ำผึ้งป่า| วิธีสั่งซื้อสินค้า | ติดต่อสอบถาม | facebook | คลิปวีดีโอ
     
                   
      คู่มือการจัดการ แปลงกาแฟ        
                   

ปี/เดือน

มิถุยายน

กรกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

ปีที่ 1

ปลูกกาแฟ

กำจัดวัชพืช

 

กำจัดวัชพืช

 

-กำจัดวัชพืช
-คลุมโคนต้น

-คลุมโคนต้น

ให้น้ำ
เท่าที่ให้ได้

ให้น้ำ
เท่าที่ให้ได้

ให้น้ำ
เท่าที่ให้ได้

พ่นสารประ กอบทองแดง

ให้ปุ๋ย

 ปีที่ 2

พ่นสารประ กอบทองแดง

-กำจัดวัชพืช
-ให้ปุ๋ย

พ่นสารประ กอบทองแดง ดูดซึม

-กำจัดวัชพืช

ใส่ปุ๋ย พ่นสาร ประกอบทอง แดง

-กำจัดวัชพืช
-คลุมโคนต้น

-คลุมโคนต้น

เก็บเกี่ยวผล ตากให้แห้ง

ให้น้ำ
เท่าที่ให้ได้

ให้น้ำ
เท่าที่ให้ได้

พ่นสารประ กอบทองแดง

ให้ปุ๋ย

 ปีที่ 3

แต่งกิ่ง พ่นสารประกอบ ทองแดง

-กำจัดวัชพืช
-ให้ปุ๋ย

พ่นสารประ กอบทองแดง ดูดซึม

-กำจัดวัชพืช

ใส่ปุ๋ย พ่นสาร ประกอบทอง แดง

-กำจัดวัชพืช
-คลุมโคนต้น

-คลุมโคนต้น

เก็บเกี่ยวผล ตากให้แห้ง

ตัดแต่งกิ่ง

ให้น้ำ
เท่าที่ให้ได้

พ่นสารประ กอบทองแดง

ให้ปุ๋ย

 ปีที่ 4

แต่งกิ่ง พ่นสารประกอบ ทองแดง

-กำจัดวัชพืช
-ให้ปุ๋ย

พ่นสารประ กอบทองแดง ดูดซึม

-กำจัดวัชพืช

ใส่ปุ๋ย พ่นสาร ประกอบทอง แดง/ดูดซึม

-กำจัดวัชพืช
-คลุมโคนต้น

-คลุมโคนต้น

เก็บเกี่ยวผล ตากให้แห้ง

ตัดแต่งกิ่ง

ให้น้ำ
เท่าที่ให้ได้

พ่นสารประ กอบทองแดง

ให้ปุ๋ย

 ปีที่ 5

แต่งกิ่ง พ่นสารประกอบ ทองแดง

-กำจัดวัชพืช
-ให้ปุ๋ย

พ่นสารประ กอบทองแดง ดูดซึม

-กำจัดวัชพืช

ใส่ปุ๋ย พ่นสาร ประกอบทอง แดง/ดูดซึม

-กำจัดวัชพืช
-คลุมโคนต้น

-คลุมโคนต้น

เก็บเกี่ยวผล ตากให้แห้ง

ตัดแต่งกิ่ง

ให้น้ำ
เท่าที่ให้ได้

พ่นสารประ กอบทองแดง

ให้ปุ๋ย

 ปีที่ 6

แต่งกิ่ง พ่นสารประกอบ ทองแดง

-กำจัดวัชพืช
-ให้ปุ๋ย

พ่นสารประ กอบทองแดง ดูดซึม

-กำจัดวัชพืช

ใส่ปุ๋ย พ่นสาร ประกอบทอง แดง/ดูดซึม

-กำจัดวัชพืช
-คลุมโคนต้น

-คลุมโคนต้น

เก็บเกี่ยวผล ตากให้แห้ง

ตัดแต่งกิ่ง

ให้น้ำ
เท่าที่ให้ได้

พ่นสารประ กอบทองแดง

ให้ปุ๋ย

                   
        ตารางการให้ปุ๋ย          
                   
 
เืดือน
ระยะการเจริญเติบโต
ปุ๋ยที่ใช้
อัตรา
วัตถุประสงค์
มกราคมและมีนาคม ฟื้นตัว ยูเรียและสังกะสีซัลเฟต ชนิดละ 1% พ้นทางใบ เพื่อความทนแล้ง
เมษายน ฟื้นตัว 15-15-15 30,60,90,120,120 กรัม/ต้น เพื่อการเจริญเติบโตทางลำต้นและสร้างดอก
ปลายพฤษภาคม สร้างผลระยะหัวเข็มหมุด 27-0-0 30,60,90,150,150 กรัม/ต้น เพื่อนการเจริญเติบโตทางลำต้น
สิงคมหา สร้างเนื้อและเมล็ด 15-15-15 30,60,90,120,120 กรัม/ต้น ให้อาหารแก่ต้นเต็มที่
ตุลาคม ผลแก่ถึงสุก 15-15-15 30,60,90,120,120 กรัม/ต้น ให้อาหารเพื่อการสุกของผล
 
                   
  การเก็บเกี่ยวผลกาแฟ
          การเก็บเกี่ยวผลกาแฟเป็นขึ้นตอนที่มีความสำคัญต่อการผลิตสารกาแฟมาก การเก็ลเกี่ยวผลกาแฟจีงควรเก็บทีละผล เมื่อผลกาแฟสุกประมาณ 75%

การเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟสามารถดำเนินการได้ดังนี้

          ครั้งที่ 1 เื่มื่อผลสุกประมาณ 75%
          ครั้งที่ 2 หลังจากการเก็บเกี่ยวครั้งแรก 2-3 สัปดาห์
          ครั้งที่ 3 หลังจากการเก็บเกี่ยวครั้งที่สอง 2-3 สัปดาห์
   
                   
สงวนลิขสิทธิ์โดย สามัคคีเกษตรอินทรีย์พลัส จำหน่าย-พืช-ผล-สมุนไพร [080-6723021 วายุ] id line: vayu2009